Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om (volledig of gedeeltelijk) namens u te mogen handelen.

illustratie

Levensexecuteur

Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Zaken die ook voor de (levens)executeur van belang zijn.

Wat de levensexecuteur doet bepaald u helemaal zelf. Hij kan uw administratie geheel of gedeeltelijk overnemen en uw vermogen beheren. Ook kan hij zorg dragen voor het regelen van zorg (we noemen dat dan vaak de Medisch vertegenwoordiger), uw huis en inboedel etc. U spreekt samen af wat u wilt dat hij op een later moment doet.

In tegenstelling tot Bewindvoering, Mentorschap en Curatele wordt een levenstestament niet door een rechter opgesteld maar door een notaris.

Bij Meinsch Bewind & Beheer behartigen we zowel de persoonlijke als financiële belangen van onze klanten. Wij doen dit op een menselijke en persoonlijke manier, waarbij wij binnen de ons gestelde wet en regelgeving begrip en oog hebben voor het individu en de situatie.

Neem contact met ons op