Aanvraag weekgeld

Belangrijk! 

Aanvragen voor het beschikbaar stellen van extra geld worden alleen in behandeling genomen als de aanvraag door de cliënt zelf via dit formulier worden ingediend. Een aanvraag dient minimaal een week voordat u over het geld wilt beschikken in ons bezit te zijn. Komt de aanvraag later binnen, dan zal het niet mogelijk zijn om het gevraagde bedrag op tijd beschikbaar te stellen. De bewindvoerder/budgetbeheerder beoordeeld of de aanvraag gehonoreerd wordt. Mocht de aanvraag niet (of niet in zijn geheel) gehonoreerd kunnen worden, dan zal de bewindvoerder/budgetbeheerder dit aan u kenbaar maken.

Aanvraagformulier